Realtime Koers AEX. AEX Index. Overzicht Actuele Beurskoersen AEX.

Verkrijg gedetailleerde informatie over aex koersen, inclusief AEX Index grafieken, technische analyse en meer.

Handel in aandelen, indices, forex, grondstoffen & cryptovaluta's.

Technische Analyse van de Aandelenindex AEX


Handel in aandelen, indices, forex, grondstoffen & cryptovaluta's.

AEX Index

De AEX Index (afgeleid van Amsterdam Exchange Index) is de belangrijkste Nederlandse beursindex. De index geeft het beeld weer van de koersontwikkeling van de 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie op de Amsterdamse effectenbeurs. Uit het gewogen gemiddelde van de koersen van deze aandelen wordt de stand van de AEX berekend. Middelgrote bedrijven worden weergegeven in de AMX Index en de kleinste aandelen in de AScX Index. De Amsterdamse effectenbeurs is van Euronext die ook de AEX-index aanbiedt.

Future AEX Index

Met behulp van de FTI future kan men relatief eenvoudig en goedkoop handelen in het hele mandje aandelen. De aanduiding "FTI" is anno 2009 nog steeds de naam van de future en staat voor Financiële Termijn Index. De contractwaarde van een heel futurepunt op de AEX is 200 euro, en de minimale tick grootte is 0,05 punt. De omgerekende waarde van een futurecontract op de AEX is gelijk aan 200 euro maal de stand van de future. Dit komt neer op 50.000 euro bij een AEX stand van 250 punten. De future wordt op beursdagen verhandeld tussen 8:00 en 22:00 uur. De handel in de futures gaat dus eerder van start dan de aandelen waarop het betrekking heeft, en gaat ook langer door.

Opties AEX Index

Er vindt een levendige handel plaats in opties op de AEX-index. Deze opties op de AEX zijn oorspronkelijk ook de reden van de introductie van deze index in 1983. De standaardopties op de index hebben een maximale looptijd van vijf jaar. In 2007 zijn er echter ook weekopties geïntroduceerd die elke week aflopen. Eind maart 2008 zijn er ook dagelijks aflopende opties geïntroduceerd die een looptijd hebben van slechts een dag (de daily's). Hiermee is de Amsterdamse optiebeurs de eerste in Europa.

Trackers AEX

Een tracker is in feite een aandeel dat - zo goed als mogelijk - een bepaalde index volgt, beleggen in indextrackers wordt daarom ook wel indexbeleggen genoemd. Het beleggingsbeleid wordt altijd volgens een vooraf vastgelegd stramien gevoerd. Daarom heet indexbeleggen ook wel passief beleggen, de beheerder is passief, volgzaam, en onderneemt alleen actie als de index die hij volgt verandert, hij voert deze wijzigingen dan ook door in zijn fonds. Dit in tegenstelling tot een actieve fondsmanager die de vrijheid heeft om geheel naar eigen inzicht te handelen om de markt te verslaan.

De koers van een indextracker heeft hetzelfde verloop als de koers van de index zelf. Een verschil tussen de twee kan verklaard worden door de kosten die de beheerder van de indextracker moet maken. De koers van de tracker is gekoppeld aan de koers van de index, vaak in een verhouding 1:10. Dus als de AEX op 320 staat, zal de AEX Tracker ongeveer 32 euro noteren.

De formele naam voor de tracker is een ETF, oftewel een Exchange-traded fund. Dat wil zeggen dat de aandelen van een ETF aan een effectenbeurs staan genoteerd in een doorlopende notering en dus gedurende de gehele beursdag worden verhandeld.

Handel in aandelen, indices, forex, grondstoffen & cryptovaluta's.